Auto Tiện Dụng

Hỗ trợ tối đa

Chi tiết gói

Auto VIP - 3 tháng

Chức năng

Auto VIP - đầy đủ chức năng, không giới hạn số client mở - thời hạn 90 ngày.

Hỗ trợ:

    1. Hỗ trợ làm nhiệm vụ Lịch luyện

    2. Hỗ trợ làm nhiệm vụ Truyện Ký

    3. Làm Truy Nã - có thể lựa chọn Truy Nã Cao Cấp

    4. Đi Vận tiêu - có thể lựa chọn tiêu Hắc Mộc Nhai

    5. Đi Chiến trường

    6. Trồng cây Bang hội

    7. Tranh đoạt Linh quả

    8. Giải đố vui

    9. Làm nhiệm vụ Kiến thiết Bang

    10. Thủ vệ Phái

    11. Báo danh Ngũ Trúc Đàm (chỉ báo danh lấy sôi nổi)

    12. Làm nhiệm vụ Thương Hội

    13. Báo danh Quang Minh Đỉnh

    14. Báo danh Tàng Kinh Các

    15. Báo danh Chu Nguyên Mộ

    16. Báo danh Đấu Phái

    17. Báo danh Thí Luyện Bang

    18. Hỗ trợ điều đội tự động

    19. Báo danh Lãnh Thổ Chiến

    20. Báo danh Dũng Quán Đài

    21. Báo danh Táng Long Cốc

    22. Đi Bí Cảnh

    23. Báo danh Nhạn Môn Quan

Kèm các hỗ trợ tiện ích khác như:

  • Tự động nhặt đồ - bán đồ
  • Tự động train quái, chạy bãi - uống rượu khi có lửa trại
  • Tự động dùng thực phẩm hồi phục
  • Hỗ trợ PK theo combo
Xin chào Khách [đăng nhập]

Giỏ hàng chưa có gì

Nếu quý bằng hữu nhập code xảy ra lỗi thì vui lòng báo trực tiếp ở chatbox để BQT có thể hỗ trợ cho quý bằng hữu.